Kouvolalle hyvä uutinen: Kymsoten tulos jäämässä ylijäämäiseksi – "Meillä on ollut tiukka raami talousarviolle", toimitusjohtaja Annikki Niiranen sanoo

Henkilöstöä voidaan palkita, toimitusjohtaja Annikki Niiranen lupaa.

Johanna Tenovirta

Kymsoten toimitusjohtaja Annikki Niiranen on tyytyväinen viime vuoden tulokseen.
Kymsoten toimitusjohtaja Annikki Niiranen on tyytyväinen viime vuoden tulokseen.

Kymsoten helmikuussa valmistuva tilinpäätös saattaa jäädä hieman ylijäämäiseksi. Talousjohtaja Helena Kinnusen mukaan ylijäämä jää alle miljoonaan euroon.

– Tilanne tarkentuu helmikuun alkuun mennessä, Kinnunen sanoo.

Koko tilivuoden ajan kuntayhtymän talousennuste näytti alijäämäistä tulosta. Viime marraskuussa yhtymävaltuusto hyväksyi talousarviomuutoksen, jonka mukaan kuntayhtymän tulos painuu 13,7 miljoonaa euroa tappiolliseksi. Alkuperäisessä talousarviossa Kymsote pyrki nollatulokseen.

Helpotusta Kouvolan tilinpäätökseen

Loppuvuodesta tietoon tulleet kertaluonteiset erät näyttäisivät kuitenkin kääntävän Kymsoten tuloksen ylijäämäiseksi. Näin ollen omistajakuntien ei tarvitse varautua kuntayhtymän alijäämän kattamiseen tai varausten tekemiseen, toimitusjohtaja Annikki Niiranen sanoo.

Tämä on hyvä asia Kouvolalle, sanoo kaupungin talousjohtaja Hellevi Kunnas. Nyt Kouvolan ei tarvitse kirjata omaan tilinpäätökseensä varausta Kymsoten alijäämien kattamiseen eli tästä ei tule lisämenoja vuodelle 2019.

Alun perin Kouvola varasi 2019 talousarvioonsa Kymsoten ostopalveluihin 310,2 miljoonaa euroa. Viime syyskuussa valtuusto hyväksyi Kymsoten ostopalveluihin 13,2 miljoonan euron korotuksen. Kunnaksen mukaan Kouvolan menot Kymsoten vuoden 2019 kustannuksista ovat noin 320–322 milj. euroa.

Kertaerät auttoivat

Kymsoten tuloksen kääntymiseen ylijäämäiseksi vaikuttavat tekijät ovat kirjanpidollisia kertaeriä.

– Saimme syksyllä alustavan tiedon, että potilasvahinkovakuutuslain muutos ja meihin vaikuttava vammaispalvelulain mukaisten korvausten poistuminen tulisi vaikuttamaan jo vuoden 2019 tilinpäätökseen. Summista saimme lopullisen tiedon vasta tammikuussa 2020, Niiranen sanoo.

Kinnusen mukaan kyse on vajaasta viidestä miljoonasta eurosta.

Toinen merkittävä kertaluonteinen erä on lomapalkkavaraukseen liittyvien jaksotusten purkaminen. Tilinpäätöksen yhteydessä arvioidaan lomapalkkojen maksuvelvollisuuden riittävyyttä. Viime vuoden osalta taseen varaus oli riittävä ja tehdyt jaksotukset varauksen kasvattamiseksi voitiin purkaa.

– Ilman kertaluonteisia eriä tulos olisi jäänyt alijäämäiseksi, Niiranen toteaa.

Yt:n vaikutus näkyy vasta tänä vuonna

Kymsotessa käytyjen yhteistoimintaneuvottelujen ja niihin liittyneiden henkilöstövähennysten sekä palveluverkon ja organisaation muutoksien vaikutukset alkavat näkyä taloudessa vasta vuoden 2020 aikana.

Kesän yt-neuvotteluilla on kuitenkin ollut epäsuora vaikutus vuoden 2019 tulokseen. Vuoden loppupuoliskolla taloudenpito ja henkilöstöresurssien hallinta oli Niirasen mukaan tarkempaa läpi organisaation, ja sitä kautta kustannukset olivat paremmin hallinnassa.

– Meillä on jäänyt määräaikasta henkilöstöä pois koko syksyn. Myös ostopalvelujen ja oikeastaan kaikkien kulujen kustannukset ovat tasaantuneet kesälomien jälkeen.

Niirasen mukaan odotettua paremmaksi kääntynyt tulos oli paitsi satunnaisten erien vaikutusta, myös koko organisaatio onnistuminen.

– Meillä on ollut tiukka raami talousarviolle. Kustannusten kasvu määriteltiin tiukaksi jo perussopimukseen. Vaikka tuloksessa satunnaiserien merkitys korostuu, niin pystyimme yhdessä omalla toiminnallamme pysäyttämään alijäämäkehityksen.

Uusia palveluja tulee lisää

Kymenlaaksolaiset saavat Niirasen mukaan yhtenäisemmin palveluita, ja sellaisia, joita aikaisemmin ei ole ollut, kuten asiakas- ja palveluohjaus. Ikääntyneiden, mielenterveys- ja päihdepalvelujen ja vammaispalvelujen osalta toiminta on jo vakiintunut ja uusia palveluita tulee tänä vuonna lisää. Myös loppuvuodesta aloittanut päivystysapu 116117 on ottanut hyvin paikkansa, Niiranen arvioi.

Palvelutuotannossa ja palveluun pääsyssä ei tapahtunut oleellisia muutoksia vuoden 2019 aikana suuresta fuusiosta huolimatta.

Annikki Niiranen toteaa, että ylijäämäinen tulos on tärkeää henkilöstölle.

– Vuoden 2019 ylijäämäinen tulos helpottaa tulevien vuosien talouden hallintaa siten, että toiminnassa ei tarvitse lähteä heti kuromaan kiinni edellisvuoden alijäämää. Tämä antaa aikaa tehdä muutokset suunnitellusti ja hallitusti. Lievästi ylijäämäinen tulos mahdollistaa myös henkilöstön palkitsemisen.

Niirasen mukaan hän aikoo esittää Kymsoten hallitukselle, että tilipäätöksestä varataan rahaa henkilöstön työhyvinvointitoimintaan.

– Näin tehtiin entisen Careankin aikana.

Kymsoten hallitus on käsitellyt alustavaa arviota kuntayhtymän tuloksesta iltakoulussaan 23.1.2020. Varsinaista tilinpäätöstä hallitus käsittelee kokouksessaan 28.2.2020.

Juttua täydennetty 24.1. klo 15.18: Lisätty Annikki Niirasen, Helena Kinnusen ja Hellevi Kunnaksen kommentteja.