Kouvolan edelliset yt:t johtivat 13:n irtisanomiseen — 600 henkilön vähennykseen kului vajaat kolme vuotta

Kaupunki hyödynsi vähennyksissä irtisanomisten lisäksi eläköitymisiä, määräaikaisten vähentämistä, toimintojen uudelleenjärjestelyjä, ulkoistuksia ja palveluverkkojen uudistamista.

Lukas Pearsall

Pertec Consultingin toimitusjohtaja Pentti Sydänmaanlakka esitti syyskuussa 2013 Kouvolan kaupungille 600 henkilön vähennystavoitteen. Tavoite toteutui vajaassa kolmessa vuodessa.
Pertec Consultingin toimitusjohtaja Pentti Sydänmaanlakka esitti syyskuussa 2013 Kouvolan kaupungille 600 henkilön vähennystavoitteen. Tavoite toteutui vajaassa kolmessa vuodessa.

Kouvolan kaupunki aloitti edelliset irtisanomisiin johtaneet yt-neuvottelut loppuvuonna 2013. Tavoitteeksi tuli 600 henkilön vähennys ja 20 miljoonan euron säästöt vuositasolla. Aikaa vähennyksille oli vuoden 2013 alusta vuoden 2014 loppuun.

Taloudellisista ja tuotannollisista syistä irtisanottiin vain 13 henkilöä. Loppu vähennettiin muilla järjestelyillä, kuten eläköitymisillä. 13 irtisanotusta 6 oli konsernipalveluista ja 7 hyvinvointipalveluista.

Ennen irtisanomista kartoitettiin mahdollisuuksia sijoittaa tai kouluttaa työntekijä muihin tehtäviin. — Päivi Karhu

Kaikkiaan kaupunginhallitus antoi luvan enintään 37 irtisanomiseen.

Muutama irtisanotuista palkattiin takaisin

— Ennen irtisanomista kartoitettiin työsopimuslain tai viranhaltijalain mukaisesti mahdollisuuksia sijoittaa tai kouluttaa työntekijä Kouvolan kaupungilla muihin tehtäviin, henkilöstöjohtaja Päivi Karhu kertoo.

Yhteensä kuusi henkilöä siirtyikin kaupungin sisällä muihin avoinna oleviin virkoihin tai tehtäviin. Muutamat irtisanoutuivat itse ja muutamat päätyivät eläkkeelle.

Lisäksi kaupunki työllisti muutamia 13 irtisanotusta lain vaatiman takaisinottovelvollisuuden vuoksi, joko irtisanomisaikana tai myöhemmin.

Jo aiemmin samana vuonna henkilöstöä oli lomautettuna pääosin kolme viikkoa. Osa toiminnoista, kuten terveydenhuolto, rajattiin lomautusten ulkopuolelle. Kaupunki saavutti lomautuksilla ja vapaaehtoisilla palkattomilla vapailla 5 miljoonan euron suorat säästöt.

Kakkosvaiheen yt-neuvotteluja ei aloitettu

Kaupunginhallitus päätti yt-menettelystä syyskuussa 2013. Se otti lähtökohdaksi konsulttiyhtiö Pertec Consultingin esittämän 600 henkilön vähennystavoitteen.

Kaupungin omassa selvityksessä viranhaltijat päätyivät lähes samaan kuin Pertec: Kouvolasta olisi mahdollista vähentää 500 henkilötyövuotta. Henkilötyövuodella tarkoitetaan koko vuoden kokoaikatyössä ollutta henkilöä.

Ykkösvaiheen yt-neuvottelut alkoivat loppuvuonna 2013 ja koskivat lähinnä hallinto- ja toimistohenkilöstöä ja koko henkilöstön eläköitymistä.

Kaupunginhallitus hyväksyi 2014 tammikuussa 320 hengen henkilöstövähennykset, minkä arvioitiin tuovan noin 13 miljoonan euron vuosittaiset säästöt. Säästö toteutui ensimmäisen kerran täysin vuonna 2015.

Huhtikuussa 2014 kaupunginhallitus päätti äänestyksen jälkeen, että kakkosvaiheen yt-neuvotteluja ei aloiteta: 600 henkilön vähennystavoitteesta pidetään kiinni, mutta vähennykset kytketään rakenteellisiin ja toiminnallisiin uudistuksiin, joista päätetään vuoden 2014 aikana.

— Aikataulullisesti yt:n kakkosvaihe voi venyä osittain vuoden 2015 puolelle. On mahdotonta lakia rikkomatta ryhtyä massiivisiin irtisanomisiin niin, että ne voitaisiin toteuttaa 2014 lopussa, silloinen kaupunginjohtaja Lauri Lamminmäki sanoi huhtikuussa 2014.

Jälkikäteen tiedetään, että aikataulu venyi pidemmälle. Kaupunginvaltuusto päätti esimerkiksi marraskuussa 2014 kouluverkosta. Poliittisessa päätöksenteossa ei hyväksytty viranhaltijoiden verkkoesitystä sellaisenaan. Tämä johti siihen, että esitetty 25 henkilötyövuoden vähennys supistui 10:een. Lisäksi valtuusto ei hyväksynyt Korian terveysaseman lakkauttamista.

Kaikkia eläkkeelle lähteneitä ei korvattu uudella

600 henkilön säästötavoite toteutui vasta lokakuun lopussa 2015, kymmenen kuukautta alkuperäistä tavoitetta myöhemmin. Henkilöstömäärä oli vähentynyt noin 650:llä vuoden 2013 alusta lähtien.

Vuodesta 2012 vuoden 2015 loppuun mennessä henkilöstö väheni noin 476 henkilötyövuodella. Vuoden 2016 loppuun menneessä vähennys oli 532 henkilötyövuotta.

Henkilöstövähennyksissä hyödynnettiin irtisanomisten lisäksi eläköitymisiä, määräaikaisten vähentämistä, toimintojen uudelleenjärjestelyjä, ulkoistuksia ja palveluverkkojen uudistamista. Esimerkiksi Kouvolan Veden yhtiöittäminen syksyllä 2015 vähensi henkilöstöä reilulla 60:llä.

Henkilöstöä jäi eniten eläkkeelle vuosina 2013 ja 2014. Vuonna 2013 eläkkeelle lähteneistä 37 prosentin tilalle ei palkattu uutta henkilöä. Seuraavana vuonna eläkepoistumasta hyödynnettiin 30 prosenttia.

Hallinto- ja toimistotöistä poistunutta henkilöstöä korvattiin vain vähän: 45 prosenttia lähtijöiden tehtävistä jätettiin täyttämättä. Teknisen henkilöstön eläkepoistumasta hyödynnettiin 49 prosenttia.

Uusimmat uutiset