Sakko uhkaa kahta rakentajaa Kouvolassa ja Myllykoskella — Rakennukset kesken, luvat umpeutuneet ja tontteja käytetään varastointiin

Keskeneräisten rakennusten omistajia vaaditaan rakentamaan rakennuksensa valmiiksi ja siivoamaan tonttinsa 7 000 euron sakon uhalla.

Anniina Meuronen

Aiheettoman pitkäksi aikaa kesken jääneet rakennustyöt ja tonttien käyttäminen ajoneuvojen sekä muiden tavaroiden varastointiin johtavat maankäyttö- ja rakennuslain mukaisiin toimenpiteisiin. Arkistokuva ei liity jutun tapauksiin.
Aiheettoman pitkäksi aikaa kesken jääneet rakennustyöt ja tonttien käyttäminen ajoneuvojen sekä muiden tavaroiden varastointiin johtavat maankäyttö- ja rakennuslain mukaisiin toimenpiteisiin. Arkistokuva ei liity jutun tapauksiin.

Kouvolan rakennus- ja ympäristölautakunta vaatii kahta kiinteistönomistajaa saattamaan keskeneräiset rakennustyöt loppuun tämän vuoden aikana.

Lisäksi lautakunta vaatii omistajia siivoamaan tonteilta niille varastoidut ajoneuvot ja laitteet heinäkuuhun mennessä.

Vaatimuksia tehostettiin uhkasakoilla, joiden yhteissummaksi päätettiin kummankin kiinteistön omistajan kohdalla 7 000 euroa.

— Esityksestä poiketen korotimme toisen omistajan kohdalla vaatimusten uhkasakkojen yhteissumman 4 000 eurosta 7 000 euroon, joten se on sama kummassakin tapauksessa, lautakunnan puheenjohtaja Risto Kuisma sanoo.

Varastointia piha-alueella

Myllykosken Nurmelantiellä sijaitsevalle kiinteistölle on vuonna 2010 myönnetty rakennuslupa autotallin laajennukselle. Lupa vanhentui vuonna 2015, mutta rakennustyö on yhä kesken.

Asemakaava-alueella olevan kiinteistön omistajan on lautakunnan päätöksen mukaan haettava uusi rakennuslupa ja suoritettava rakennustyö loppuun määräaikaan mennessä.

Lisäksi rakennusvalvonnan viime vuoden marraskuussa suorittaman tarkastuksen mukaan kiinteistö on hoitamaton ja piha-aluetta käytetään varastointiin.

Omistajalle lähetettiin kehotus pitää kiinteistö maankäyttö- ja rakennuslain mukaisessa siistissä kunnossa. Omistajalta saadussa selvityksessä ei esitetty selkeitä toimenpiteitä tai aikataulua vaatimusten täyttämiseksi.

Rakennuslupa umpeutui 1999

Rakennusvalvonnan mukaan Kouvolan Volttikadulla sijaitsevan keskeneräisen asuinrakennuksen rakennusluvan ehtojen mukaiset katselmukset ovat suorittamatta ja vuonna 1994 myönnetty rakennuslupa on umpeutunut vuonna 1999.

Viime vuoden heinäkuussa suoritetun tarkastuksen perusteella kiinteistölle on varastoitu suuri määrä ajoneuvoja ja muuta kalustoa sekä asuinkiinteistölle kuulumattomia tavaroita ja tarvikkeita.

Omistajalle lähetettyyn selvityspyyntöön helmikuussa tulleessa vastauksessa kiinteistön omistaja ilmoittaa lähettäneensä jonkin aikaa sitten rakennusluvan jatkoaikahakemuksen.

Hakemusta ei ole saapunut Kouvolan kaupungin rakennusvalvontaan, mikä on ilmoitettu kiinteistön omistajalle helmikuussa. Omistajan on anottava uusi rakennuslupa.

Luetuimmat

Uusimmat uutiset