Tienvarsien niitot alkoivat Kouvolassa tällä viikolla: Päätiet, valtatiet ja kantatie niitetään kahdesti ja pienemmät tiet kertaalleen

Niitot lisäävät liikenneturvallisuutta ja edistävät kasvien monimuotoisuutta.

Katja Juurikko

Tienvarsien niitto on alkanut tällä viikolla. Arkistokuva.
Tienvarsien niitto on alkanut tällä viikolla. Arkistokuva.

Kouvolassa niitetään tänä kesänä tienvarsia tuhannen kilometrin matkalta.

– Kaikki tiet niitetään ja Koriansuora niitetään aina ensimmäisenä, aluevastaava Risto Hämäläinen Kaakkois-Suomen ely-keskuksesta kertoo.

Koriansuora on Kouvolassa ainoa tie, joka niitetään neljästi kesässä. Pääteiden, valtateiden ja kantateiden tienvarret niitetään kahdesti kesässä, taajamat kolmasti. Muut tiet niitetään kertaalleen.

Niittotyöt hoitaa pääurakoitsija YIT yhdessä aliurakoitsijoidensa kanssa.

Tienvarsien niitosta tulee harvakseltaan kouvolalaisilta palautetta. Vähäiset palautteet voidaan jakaa kahteen lokeron.

– Jotkut toivovat, että pitäisi niittää useammin ja toiset toivovat, että ei saa niittää kukkia.

Hämäläinen huomauttaa, että liikenneturvallisuus on pääasia, joten kukkien ei voi antaa rehottaa. Neljän metrin levyinen niitto tuo loppukesästä lisää liikenneturvallisuutta, kun näkee pientareille hyvin ja kesän aikana kasvaneet heinät leikataan pois.

Teiden kunnossapidon asiantuntija Heikki Lappalainen Väylävirastosta kertoo, että niittämisellä halutaan myös edistää luonnon monimuotoisuutta ja ylläpitää avokkaita elinympäristöjä. Säännöllisellä niitolla luodaan merkittävä määrä korvaavia elinympäristöjä niitty- ja ketolajistolle ja jopa uhanalaisille lajeille.

Niitto estää myös haitallisten vieraskasvien leviämistä.

Viime kesänä voimaan tullut valtioneuvoston asetus edellyttää haitallisten kasvien torjuntaa. Näitä kasveja ovat muun muassa kurtturuusu ja komealupiini.

Komealupiinin torjunnassa keskeistä on estää lupiinin leviäminen uusille kasvupaikoille siemenistä. Tämän vuoksi kukkivat lupiinit niitetään. Jättiputkiesiintymät taas hävitetään sitä mukaa, kun niitä havaitaan.

Uusimmat uutiset