Kouvolan vuoden 2020 valovoimainen vapaaehtoinen on Hannu J. Vest, joka on tehnyt vapaaehtoistyötä 60-luvun lopulta lähtien ja lähtenyt aina innolla uusiin projekteihin mukaan

Vest on ollut pitkään mukana Kuusankosken SPR:n toiminnassa. Koronavuotena hän on ollut kaupungin soittoringissä yhtenä vastuusoittajista.

Jaana Vuorio-Palmumaa

Kouvolan valovoimainen vapaaehtoinen on Kuusankosken SPR:n pitkäaikainen jäsen Hannu J. Vest. Palkinto myönnetään vuosittain erityisen ansioituneelle sote-järjestön vapaaehtoiselle.
Kouvolan valovoimainen vapaaehtoinen on Kuusankosken SPR:n pitkäaikainen jäsen Hannu J. Vest. Palkinto myönnetään vuosittain erityisen ansioituneelle sote-järjestön vapaaehtoiselle.

Kouvolan vuoden 2020 valovoimainen vapaaehtoinen on Kuusankosken SPR:n jäsen Hannu J. Vest. Hänet palkittiin keskiviikkona illalla Kuusankoskitalolla järjestetyssä tilaisuudessa.

Vest on tehnyt vapaaehtoistyötä seudulla vuodesta 1991 lähtien, jolloin hän muutti Kuusankoskelle. Hän oli jo tuolloin ollut pitkään mukana vapaaehtoistyössä. Vest aloitti vapaaehtoistyön Punaisessa Ristissä vuonna 1968 asuessaan Helsingissä. Kuusankoskelle muutettuaan hän liittyi mukaan SPR:n ensiapuryhmätoimintaan.

Viime vuosina Vest on osallistunut myös ystävätoimintaan ja ollut mukana erityisesti maahanmuuttajien kotoutumisessa.

Koronavuotena Hannu J. Vest on ollut Kouvolan kaupungin Mitä kuuluu -soittoringissä yhtenä ringin vastuusoittajista. Kesällä hän toimi SPR:n keskustoimiston järjestämässä yli 70-vuotiaiden ryhmässä ohjaajana ja teknisenä tukena.

Palkintoa jaettu vuodesta 2014

Valovoimaisesta vapaaehtoisesta päättää Kouvolan sosiaali- ja terveysjärjestöjen yhteistyöverkosto Voimarinki.

Palkintoa on jaettu Kouvolassa vuodesta 2014 lähtien, kun Voimarinki ehdotti palkintoa Kouvolan kaupungille. Ensimmäisenä vuonna valovoimaiseksi vapaaehtoiseksi valittiin Vienon Kammarin perustaja Vieno Viitakare.

Palkinnolla halutaan muistaa Kouvolan monien sote-järjestöjen vapaaehtoisia.

Valovoimaisen vapaaehtoisen palkintojuhla ja kiitosgaala järjestettiin keskiviikkona Kuusankoskitalolla. Vestille ojennettiin tilaisuudessa kuvataiteilija Eija Kylliäisen puupiirros.

Juhlassa palkittiin myös eri järjestöissä vapaaehtoistyössä ansioituneita henkilöitä. Huomionosoitukset saivat Vuoroveto-mielenterveysseura, SPR:n Kouvolan osasto ja Pohjois-Kymen Parkinson-yhdistys.

Kouvolalaiset yksityishenkilöt ja sosiaali- ja terveysalan järjestöt saivat ehdottaa palkinnon saajaa. Ehdotuksia palkinnon saajaksi tuli yhteensä kymmenen.

Palkinnosta päätti palkintotyöryhmä, johon kuuluivat liikunta- ja kulttuurilautakunnan edustajaa Sari Melkko, Voimaringin edustajana Olavi Ropponen, kaupungin edustajana Leena Järvenmäki ja sihteerinä Jaana Vuorio-Palmumaa.