Jaalaan on tulossa "monimuotoinen hyvinvointiasema" – Palveluina muun muassa ikääntyneiden päiväkeskus, kotihoidon toimipiste ja laboratorio kysynnän mukaan

Katja Juurikko

Jaalan palvelukeskuksen tehostetun palveluasumisen paikkoja ollaan lakkauttamassa ensi vuonna. Lopullista päätöstä Kymsote ei ole asiasta vielä tehnyt.
Jaalan palvelukeskuksen tehostetun palveluasumisen paikkoja ollaan lakkauttamassa ensi vuonna. Lopullista päätöstä Kymsote ei ole asiasta vielä tehnyt.

Kymsote ja Kouvolan kaupunki kertovat suunnittelevansa Jaalaan monimuotoista hyvinvointiasemaa. Sitä koskeva suunnitelma on valmistumassa ensi vuoden alussa.

Asemaa ollaan perustamassa Jaalan palvelukeskuksen hyväkuntoiseen osaan.

Kymsoten osalta uusi toimintamalli sisältyy vuoden 2021 talousarvioon, jota yhtymävaltuusto käsittelee perjantaina 27.11.

Hyvinvointiasemalla Kymsote suunnittelee laajentavansa ikääntyneiden päiväkeskustoimintaa ja sijoittavansa samaan yhteyteen kotihoidon toimipisteen.

Myös terveydenhuollon palvelut siirtyisivät samaan kiinteistöön, jolloin Kymsoten palvelut olisivat Jaalassa yhdessä paikassa.

Hyvinvointiasemalla olisi esimerkiksi hoitajavastaanottona 1–3 päivää viikossa, samoin toteutettaisiin laboratorionäytteenottoa ja mahdollisesti muita terveydenhuollon palveluita kysynnän mukaan.

Kaupunki etsii malleja matalan kynnyksen toimintaan

Kouvolan kaupunki järjestää hyvinvointiaseman yhteyteen keittiötoiminnan. Kaupunki selvittää myös mahdollisuuksia matalan kynnyksen toiminnan järjestämiseen yhdessä kolmannen sektorin toimijoiden kanssa.

– Suunnittelu on vasta alussa. Tavoitteena on tässä vaiheessa erilaisille ja eri-ikäisille kuntalaisille avoin tila, jossa olisi tavattavissa sekä kaupungin että esimerkiksi yhdistysten, järjestöjen ja seurakuntien asiantuntijoita. Hyvinvointiasemalla voitaisiin järjestää vaikkapa liikuntaneuvojan päiviä, hyvinvointijohtaja Arja Kumpu sanoo tiedotteessa.

Mikäli hanke etenee, tarkempi suunnitelma hyvinvointiaseman toiminnasta laaditaan Kymsoten ja Kouvolan kaupungin yhteistyönä. Työskentelyä varten perustetaan työryhmä, jossa on jäseniä Kymsoten ja Kouvolan eri palveluista.

Suunnitelmien on tarkoitus valmistua helmikuun loppuun mennessä. Niitä tehtäessä kuullaan jaalalaisia ja kolmannen sektorin toimijoita eri tavoin. Asukkaiden osallistamisesta kaupunki tiedottaa tarkemmin siinä vaiheessa, kun varsinainen suunnittelutyö on päässyt käyntiin.

Tällä hetkellä Jaalan palvelukeskuksessa on 30 tehostetun palveluasumisen paikkaa. Asukkaista entisen Jaalan kunnan alueelta on 15 ja loput muualta Kouvolasta.

Osana Kymsoten ikääntyneiden palvelurakenteen muutosta on esitetty, että Jaalan palvelukeskuksen tehostetun palveluasumisen paikat lakkautetaan vuonna 2021. Päätös asiasta tehdään Kymsoten talousarvion käsittelyn yhteydessä.

Jaalan palvelukeskuksen nykyisille asukkaille etsitään tehostetun palveluasumisen paikat muualta Kouvolan alueelta.

Jäljelle jäävän palvelukeskuksen tilan osalta tehdään jatkoselvitys asumiskäytön mahdollisuuksista. Kymsote arvioi, että Jaalan alueella voi syntyä tarvetta tukiasumiselle, ja tämän toteuttamisesta palvelukeskuksen tiloissa selvitetään jatkotyöskentelyssä.