Jako kolmeen on olennainen osa koronan torjuntaa Vekaralla – Omaiset eivät pääse paikan päälle seuraamaan Karjalan prikaatin valapäivää

Yhteismajoituskokeilusta on tullut myönteistä palautetta.

Katja Juurikko

Karjalan prikaatin komentaja Jukka Jokinen prikaatin pääportilla.
Karjalan prikaatin komentaja Jukka Jokinen prikaatin pääportilla.

Karjalan prikaatin valapäivää vietetään tänään poikkeusoloissa. Ensimmäistä kertaa rauhan aikana omaiset eivät pääse paikan päälle seuraamaan alokkaiden valaa tai vakuutusta.

Vekaranjärvellä palvelevat varusmiehet ja vapaaehtoiset naiset on jaettu kolmeen eri osastoon, jotka eivät kohtaa tosiaan palveluksen aikana. Tämä sama toimintamalli aloitettiin myös heinäkuussa palveluksen aloittaneiden alokkaiden kanssa.

– Pääperiaate järjestelyissä on, että ryhmistä yksi osasto on lomalla, yksi on maastossa ja yksi kasarmilla. Järjestelyissä voi olla pieniä eroavaisuuksia ja tietysti koulutuskausissa on pieniä joukko-osastokohtaisia tarkennuksia. Välillä majoittaudutaan maastossa ja välillä ollaan kasarmijakso-vaiheessa, mutta jako kolmeen on oleellisin asia, sanoo Karjalan prikaatin komentaja, prikaatikenraali Jukka Jokinen.

– Kolmeen osastoon jakamisella pystytään ennen kaikkea varmistumaan siitä, että jos tautitapauksia tulisi, niin se pysyisi yhdessä osastossa. Tällöin tautitapausten jäljittäminen on helpompaa. Näin tauti ei pääse hallitsemattomasti leviämään koko Karjalan prikaatiin.

Neljä viikkoa kiinni, kaksi vapaalla

Korona on vaikuttanut myös lomakäytäntöihin. Aikaisemmin varusmiehet pääsivät viikonloppuvapaalle melkein joka viikonloppu. Nyt varusmiehet ja vapaaehtoiset naiset ovat pääsääntöisesti neljä viikkoa palveluksessa kasarmilla tai maastossa ja kaksi viikkoa vapaalla.

Jokisen mukaan alokkaat ovat sopeutuneet hyvin koronarajoituksiin.

– Olen erittäin tyytyväinen varusmiesten asenteeseen ja henkilökunnan sitoutumiseen.

Kyseessä on näytön paikka prikaatille.

– Karjalan prikaati on valmiusprikaati, jonka pitää pystyä tekemään toimenpiteitä nopeasti. Maaliskuussa muutimme koko järjestelmää parissa päivässä. Se jos mikä osoittaa, että valmiutta nopeisiin toimenpiteisiin löytyy. Muutos oli suuri ennen kaikkea tammikuun saapumiserälle, jolla järjestelyt otettiin tilanteen niin vaatiessa nopeasti käyttöön.

Katja Juurikko

Karjalan prikaatiin ei oteta vierailijoita koronarajoitusten vuoksi.
Karjalan prikaatiin ei oteta vierailijoita koronarajoitusten vuoksi.

Yhteismajoituskokeilu on sujunut hyvin

Vekaranjärvelle tulee alokkaita kahdessa saapumiserässä tammikuussa ja heinäkuussa. Yhdessä saapumiserässä on noin 2000–2200 alokasta. Kaksikolmasosaa alokkaista tulee Uudeltamaalta. Noin 15 prosenttia tulee Kymenlaakson ja Etelä-Karjalan alueelta ja noin 15 prosenttia alokkaista Etelä-Savosta.

Heinäkuussa Vekaranjärvellä aloitettiin yhteismajoitustupakokeilu, jossa samoissa tuvissa majoittuu sekä miehiä että naisia. Kokeilu perustuu vapaaehtoisuuteen.

– Kokeilu on lähtenyt hyvin käyntiin, ja siitä on tullut hyvää palautetta naisilta ja miehiltä. Myönteistä palautetta on tullut ryhmähengestä, ryhmäytymisestä ja tiedonkulusta.

Alokkaille lähetetyn ennakkokyselyn mukaan noin 70 prosenttia alokkaista vastasi myöntävästi kokeiluun osallistumiseen.

– Jotkut naisalokkaat ovat ilmaisseet jopa haluavansa liittyä mukaan kesken kokeilun.

Viihtyvyyteen panostetaan

"Olen erittäin tyytyväinen varusmiesten asenteeseen ja henkilökunnan sitoutumiseen" — komentaja Jukka Jokinen

Jokisen mukaan Karjalan prikaatiin on 15 viime vuoden aikana investoitu paljon ja rakennettu uutta.

– Suuressa mittakaavassa prikaatin tilat ovat hyvässä kunnossa. Meillä on rakennehankkeita, ja ensimmäinen niistä on esikuntarakennuksen peruskorjaus, jonka on tarkoitus alkaa ensi vuonna. Mutta enimmäkseen rakentamisen painopiste on koulutus- ja varastointitilojen puolella.

Vekaranjärven alueella on myös muita toimijoita, kuten esimerkiksi Leijona Catering, Sotilaslääketieteen keskuksen terveysasema sekä Millog, joka tuottaa huollon kunnossapidon palveluja. Myös Terveysasemalla sekä Millogilla on suunnitteilla omia rakennushankkeita.

– Vekaranjärvellä on panostettu kunnolla varusmiesten vapaa-ajan viihtyvyyteen. Sotilaskodin remontti valmistui vähän aikaa sitten. Lisäksi kuntotalo uimahalleineen korjattiin muutamia vuosia sitten.

Jokisen mukaan Vekaranjärvellä on hyvin lenkkimahdollisuuksia ja ulkoliikuntapaikkoja. Myös muita vapaa-ajan harrastemahdollisuuksia pyritään kehittämään.

– Jos joku harkitsee Karjalan prikaatiin tuloa, niin täällä on hyvät mahdollisuudet vapaa-ajan viettoon.

Repovedellä ja Pahkajärvellä silmä lepää

Myös Jukka Jokinen on viihtynyt Vekaranjärvellä. Hän on työskennellyt Karjalan prikaatin komentajana vuoden.

– Olen viihtynyt täällä äärettömän hyvin. Täällä on hieno joukko osaavia ja motivoituneita henkilöitä töissä. Karjalan prikaatin omaa kaartilaishenkeä on aina kehuttu, ja nyt olen päässyt sen itse kokemaan.

– Teemme arvokasta työtä yhdessä koko maavoimien ja puolustusvoimien eteen.

Jokinen sanoo olevansa luontoihminen, joka vapaa-ajalla lähtee mielellään maastoon vaeltelemaan. Hän myös viihtyy paljon polkupyörän selässä.

– Repovesi on minulle tuttu paikka jo entuudestaan. Repovesi ja Pahkajärven ampumakentän alue ovat luonnoltaan niin upeita, että kyllä siellä mieli ja silmä lepää.

Katja Juurikko

Jukka Jokinen on ollut Karjalan prikaatin komentajana vuoden. Hän viihtyy Vekaranjärvellä hyvin.
Jukka Jokinen on ollut Karjalan prikaatin komentajana vuoden. Hän viihtyy Vekaranjärvellä hyvin.

Varusmiespalvelus ratkaisi

Nuorena Jokinen mietti harkitsi myös muita ammatteja.

– Mietin, että työtehtävät, joissa ollaan ihmisten kanssa tekemisissä, sopisivat minulle. Harkitsin opettajan ja poliisin ammatteja.

Jo ennen varusmiespalveluksen aloittamista Jokinen mietti, että Puolustusvoimissa työskentely voisi olla yksi vaihtoehto. Jokinen aloitti asepalveluksen vuonna 1987 Helsingin ilmatorjuntarykmentissä.

– Hienot kokemukset varusmiespalveluksessa vahvistivat, että tätä haluan tehdä. Valmistumisestani on kohta kolmekymmentä vuotta. Olen saanut tehdä mielenkiintoisia tehtäviä ja tehtävien myötä saanut lisää vastuuta. Olen edelleen sitä mieltä, että tämä on upea ammatti.

Karjalan prikaatin komentaja

Prikaatikenraali Jukka Jokinen

Syntynyt 4.6.1967

Asuu Helsingissä

Harrastukset: Liikunta, on intohimoinen pyöräilijä. Luonnossa liikkuminen on lähellä sydäntä.

Ura:

Valmistui kadettikoulusta 1992.

Toiminut upseerina Helsingin Santahaminassa, työskennellyt joukkojen kouluttajana ja komppanian päällikkönä.

Toiminut pääesikunnassa.

Toimi 6,5 vuotta presidentin adjutanttina.

Ylennettiin everstiksi 2016.

Valtakunnallisten maanpuolustuskurssien johtaja vuodesta 2018.

Karjalan prikaatin komentaja 2019.

Uusimmat uutiset