Kouvolan kuuden miljoonan euron alijäämäkiista on yhä hallinto-oikeudessa — Carea on kääntänyt taloutensa kurssin plussalle

Carean taseeseen kertynyt 7,4 miljoonan alijäämä pomppasi 3,3 miljoonan ylijäämäksi viime vuoden hyvän tuloksen jälkeen.

Katja Juurikko

Carean jäsenkuntien erimielisyys alijäämien kattamisesta on odottanut ratkaisuaan jo useita vuosia. Itä-Suomen hallinto-oikeuden päätös tullee kesäkuuhun mennessä.
Carean jäsenkuntien erimielisyys alijäämien kattamisesta on odottanut ratkaisuaan jo useita vuosia. Itä-Suomen hallinto-oikeuden päätös tullee kesäkuuhun mennessä.

Kouvolan kaupungin ja Carean muiden jäsenkuntien erimielisyys alijäämien kattamisesta on edelleen itä-Suomen hallinto-oikeuden käsittelyssä.

Hallinto-oikeudesta on tullut kaupungille tieto, että päätös pyritään antamaan kesäkuun alkuun mennessä. Asia ei kuitenkaan edennyt vielä konkreettisesti valmisteluun.

Kouvolan kaupunginhallitus päätti toukokuussa 2015, että Carean vuosien 2006—2010 alijäämien kattaminen saatetaan hallinto-oikeuden ratkaistavaksi.

Kouvolan vaatimus oli, että alijäämät katetaan ulkopuolisen asiantuntijan, eli BDO Audiatorin, tekemän selvityksen mukaisesti.

Vuosina 2006—2010 Careassa käytettiin niin sanottua sopimuslaskutusta.

Erimielisyys alijäämien kattamisen perusteista johti siihen, että vuonna 2011 laadittiin talousjohtajien raportti ”Loppuselvitys kuntalaskutuksen toteutumisesta 2006—2010”.

Kouvola olisi säästänyt 6 miljoonaa

Jäsenkunnat päättivät vuonna 2014 tehdä uuden selvityksen, joka tilattiin BDO:lta.

BDO selvitti, millä tavalla sopimuslaskutuksen jakaminen kunnille palvelujen käytön eli tuotelaskutuksen mukaan muuttaisi tilannetta.

Jäsenkuntien osuudet alijäämien kattamisesta olisivat muuttuneet Kouvolan eduksi siten, että kaupungin vastuu olisi vähentynyt yli 6 miljoonalla eurolla. Sen sijaan muiden kuntien osuus alijäämästä olisi lisääntynyt, eniten Haminalla, 2,7 miljoonaa, ja Virolahdella, 1,7 miljoonaa.

BDO:n selvityksen mukaiset alijäämien kattamisperusteet hyväksyivät Carean jäsenkunnista vain Kouvola ja Miehikkälä.

Esityksen hylkäsivät Hamina, Pyhtää ja Virolahti. Kotka ilmoitti hyväksyvänsä aiheuttamisperiaatteen, ellei muuta ilmene.

Kun yksimielisyyttä ei löytynyt, Kouvola vei asian hallinto-oikeuteen. Asianajotoimisto Borenius oy valtuutettiin hoitamaan asiaa.

Larikka: Ei syytä spekuloida enää

Carea on nyt kääntänyt taloutensa plussalle.

Kouvolan kaupunginhallituksen puheenjohtajana alijäämäkiistan aikana istunut  Jari Larikka (kok.) sanoo, että moinen spekulointi ei ole enää aiheellista.

— En lähtisi enää lyömään korkoa korolle tässä asiassa. Odotamme rauhassa oikeuden päätöstä menneiden vuosien kiistaan. Sen jälkeen tämän kiistan voisi haudata.

Carean alijäämät ovat ainakin nyt historiaa

Carea on saanut pitkään pakkasella olleen taloutensa plussalle.

Kymenlaakson sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymän Carean ja sen liikelaitoksen Kymenlaakson sairaala-apteekin tilikauden ylijäämä viime vuodelta oli 10,7 miljoonaa euroa.

Hyvä tulos käänsi kuntayhtymän taseeseen kertyneen alijäämän ylijäämäksi.

Taseessa ollut kumulatiivisen alijäämän, 7,4 miljoonan euron, kattamisen jälkeen ylijäämää kertyi 3,3 miljoonaa euroa.

Carean taseeseen kertyi alijäämää koko 2000-luvun ajan. Korkeimmillaan alijäämä oli vuoden 2010 tilinpäätöksessä: 26,8 miljoonaa euroa.

Tulos kääntyi viime vuosien aikana

Kuntayhtymän tulos on ollut reilusti plussalla edellisten kolmen vuoden aikana. Carean tilinpäätöksessä todetaan pääsyiksi tuloskehitykseen hallittu kulukehitys ja lisääntynyt palvelutuotanto.

— Kun Carea on tervehdyttänyt talouttaan useamman vuoden ajan, niin vuoden 2017 tilinpäätöksessä ei ole lainkaan kumulatiivista alijäämää, vaan kumulatiivinen ylijäämä on 3,3 miljoonaa euroa. Tämä on todella hyvä saavutus näin suurissa toiminnallisissa muutoksissa, toimitusjohtaja Annikki Niiranen tiivistää tilinpäätöskatsauksessaan.

Omavaraisuusaste parani 3,2 prosenttiyksikköä 51,4 prosenttiin.

Carean ja liikelaitoksen toimintatuotot olivat kaikkiaan 233 miljoonaa euroa.

Erikoissairaanhoidon ja sosiaalipalvelujen yhteenlaskettu jäsenkuntalaskutus kasvoi edellisvuodesta 5,4 miljoonalla eurolla ja oli 194,9 miljoonaa euroa.

Erikoissairaanhoidon laskutus kasvoi yli 3 prosenttia ja sosiaalipalvelujen laskutus väheni hieman.

Toimintatulot olivat viime vuonna yhteensä hieman vajaat 214 miljoonaa euroa. Toimintakate oli näin reilut 19 miljoonaa euroa

18,8 miljoonan euron vuosikatteesta vähennettiin poistoina 5,8 miljoonaa ja arvonalentumisina vajaat 2,3 miljoonaa euroa. Näin päädyttiin 10,7 miljoonan euron tulokseen.

Poistot ja arvonalentumiset kasvoivat edellisvuodesta 3,1 miljoonalla eurolla reiluun 8,1 miljoonaan euroon.

Luku sisältää sosiaalipalvelujen alueen ja Pohjois-Kymen sairaalan alueen palvelutuotannosta poistettujen huonokuntoisten tilojen alaskirjauksia yhteensä 2,3 miljoonaa euroa.

Investoinnit reilut 7 miljoonaa

Viime vuoden investoinnit olivat 7,3 miljoonaa euroa. Investoinneista merkittävimmät olivat ARA-rahoituksella valmistuneet asumispalveluyksiköt Haminaan ja Kotkaan ja keskussairaalan laajennuksen takia tarvittavat väistötilat.

Carea-konserniin kuuluvat myös tytäryhtiöt Carea-Sairaalat oy, Kastek oy ja Sairaalanmäen Vuokratalot oy. Carealla on lisäksi kaksi osakkuusyhtiötä: Kymijoen Ravintopalvelut oy ja Medi-IT oy.

Kello 13.56: Poistettu virheellinen tulkinta siitä, että asiakasmaksujen korotuksilla olisi katettu alijäämiä. Asiakasmaksujen enimmäismäärä vahvistetaan asetuksella. Asiakasmaksut kirjataan maksutuottoihin, joita viime vuoden tilinpäätöksessä oli 9,2 miljoonaa euroa. Carea perii jäsenkunnilta palveluhinnaston mukaan maksut, jotka taas kirjataan myyntituottoihin. Myyntituottoja oli vuoden 2017 tilinpäätöksessä yhteensä 217,6 miljoonaa euroa.

 

 

 

Luetuimmat

Kommentoidut