Kouvolan yrittäjät vastustavat kunnallisveroprosentin korotusta — Työntekijöiden saamisen pelätään vaikeutuvan

Talousneuvos Ville Helander katsoo korotusaikeiden olevan ristiriidassa kaupungin strategian kanssa.

Katja Juurikko

Talousneuvos Ville Helander vaatii kaupungilta johdonmukaista linjaa yritysten kanssa toimiessa.
Talousneuvos Ville Helander vaatii kaupungilta johdonmukaista linjaa yritysten kanssa toimiessa.

Kouvolan viisi yrittäjäyhdistystä ja Kouvolan Liikemiesyhdistys vastustavat Kouvolassa suunniteltua kunnallisveron korotusta. Kannanotossaan yhdistykset sanovat veronkiristysten johtavan väistämättä työpaikkojen vähenemiseen ja siirtymiseen muualle.

Kouvolan tilinpäätös jäi viime vuodelta noin 26 miljoonaa euroa alijäämäiseksi. Vs. kaupunginjohtaja Tuukka Forsell on esittänyt kunnallisveron nostoa yhdellä prosenttiyksiköllä 21,75 prosenttiin. Kuntaliiton mukaan kuntien keskimääräinen tuloveroprosentti on 19,88.

Kouvolan työllisyysaste on noin 67 prosenttia, kun valtakunnallinen luku on Tilastokeskuksen mukaan 72,5 prosenttia.

— Jos tällaisessa tilanteessa veroäyriä vielä nostetaan, olemme hyvin pian todellisessa ahdingossa niin yritysten kuin työntekijöidenkin kannalta. Kouvolan ja ennen kaikkea sen yritysten on entistä vaikeampi houkutella tänne väkeä, kannanotossa sanotaan.

Kouvolan ja Kymen Yrittäjien varapuheenjohtaja, talousneuvos Ville Helander huomauttaa, että kohtuullinen verotus on sisällytetty Kouvolan kaupunkistrategiaan vuosille 2019—2030. Sen mukaan kunnallis- ja kiinteistöveroprosenttien tulee olla alle samaa kokoluokkaa olevien vertailukaupunkien keskitason.

Helander katsoo veronkorotusaikeiden olevan ristiriidassa strategian kanssa.

— Jos halutaan saada lisää yrityksiä ja työntekijöitä, mutta heidän olotilaansa tiukennetaan koko ajan, silloin lyödään tyylikkäästi itseä poskelle. Kouvolaan tulevan yrittäjän on voitava luottaa siihen, että kaupungissa tulee pärjäämään. Verotuksen tulee aina kannustaa toimeliaisuuteen. Tämä koskee sekä työn että yrittämisen verotusta.

Yrittäjäyhdistykset huomauttavat myös Kouvolan kiinteistöveron korkeudesta. Yleinen kiinteistöveroprosentti on Kouvolassa 1,45. Valtakunnallinen prosentti on 1,07.

Suomen Yrittäjien Elinkeinopoliittinen mittaristo -kysely tuotti viime vuonna Kouvolalle suotuisan tuloksen. Kyselyyn vastanneet yrittäjät arvioivat Kouvolan elinkeinopolitiikan maan neljänneksi parhaaksi suurten kaupunkien joukossa. Edellisessä kyselyssä vuonna 2016 Kouvola ei päässyt kärkikymmenikköön.

— Hankinta-asiamiehen saaminen oli ensimmäinen kaupungin ja yrittäjien yhteinen hanke. Sen jälkeen vuorovaikutus on lisääntynyt. Olemme kuitenkin tässä asiassa vasta alkutaipaleella. On turmiollista, jos kaupungin linja vaihtuu vähän väliä, Helander sanoo.

Hänen mukaansa yrittäjät eivät ryhdy neuvomaan kaupungin päättäjiä siinä, mitä pitäisi tehdä ja mihin säästöt pitäisi kohdistaa.

— Jos julkinen sektori on ylisuuri, sitä pitää pienentää ja olla valmis luopumaan jostain. Yritykset tekevät sellaisia muutoksia tarpeen tullen heti — siihen ei mene kahta vuotta. Jos niitä ei tehdä, yritys kuolee.

Luetuimmat

Uusimmat uutiset