Kouvolan Vesi myi Mäkikylän biokaasulaitoksen Gasumille — Energiayhtiö suunnittelee sen laajentamista

Laitos on kannattanut heikosti pienen käsittelykapasiteetin takia. Gasum aikoo moninkertaistaa biokaasun tuotannon siellä.

Katja Juurikko

Mäkikylän biokaasulaitos on valmistunut vuonna 2011.
Mäkikylän biokaasulaitos on valmistunut vuonna 2011.

Kouvolan Vesi on myynyt Mäkikylän biokaasulaitoksen energiayhtiö Gasumille. Laitos ja sen liiketoiminta siirtyvät Gasumille 17. kesäkuuta. Osapuolet eivät julkista kauppahintaa.

— Nyt tehty kauppa päättää useamman vuoden kestäneen prosessin, jolla olemme hakeneet taloudellisesti ja toiminnallisesti kestävää ratkaisua ydintoimintoihimme kuulumattomalle biolaitostoiminnalle, Kouvolan Veden toimitusjohtaja Timo Kyntäjä sanoo tiedotteessa.

Mäkikylän laitoksella on tuotettu biokaasua ja lannoitteita puhdistamolietteestä sekä yhdyskuntien ja teollisuuden biohajoavista jätteistä. Yhtiön mukaan sen heikko kannattavuus on johtunut ennen kaikkea pienestä käsittelykapasiteetista. Lupaehtojen sallimat käsittelymäärät ovat noin 20 000 tonnia vuodessa.

— Kauppa antaa meille mahdollisuuden investoida Mäkikylän laitoksen laajentamiseen. Tavoitteenamme on moninkertaistaa laitoksen biokaasun tuotanto ja päivittää nykyisen laitoksen toiminnat tämän päivän vaatimusten mukaisiksi, kertoo Gasumin kiertotalousliiketoiminnan johtaja Ari Suomilammi.

Gasumin laitosten vakiokäsittelykapasiteetti on Suomilammin mukaan 60 000 tonnia vuodessa, ja tällaiseen määrään on tarkoitus hakea lupaa myös Mäkikylän laitokselle.

Valmis laitos tuottaisi biokaasua 40 gigawattituntia vuodessa. Tämä vastaa noin 4000 biokaasuauton vuotuista kaasunkäyttöä.

— Aloitamme laajennuksen suunnittelun kesän aikana. Lupaprosessin nopeudesta riippuen rakennustyöt voitaneen aloittaa 1—2 vuoden kuluttua. Rakentamiseen menee vuosi, Suomilammi kertoo.

Itse laitoksen toiminnasta vastaa 3—4 työntekijää, mutta biokaasun raaka-aineiden tuotanto ja kuljetus voivat työllistää välillisesti 30—50 henkilötyövuoden verran.

Gasum on Pohjoismaiden johtava biohajoavien jätteiden käsittelijä ja biokaasun tarjoaja. Yhtiö käsittelee 12 biokaasulaitoksessaan Suomessa ja Ruotsissa noin 800 000 tonnia biomassoja vuodessa.

Mäkikylän laitos valmistui vuonna 2011. Sen rakennutti Kymen Bioenergia, jonka pääomistaja oli KSS Energia. Kouvolan kaupunki siirsi biolaitoksen ja sen jalostuslaitoksen Kouvolan Vedelle vuosina 2014—15.

Täydennetty Ari Suomilammin kommenteilla kello 13.18.