Sähkönjakelua paremmaksi 2,5 miljoonalla eurolla — Pohjois-Valkealan jakeluvarmuus paranee sähköseman valmistuessa lähemmäs

Kansikkaantien varteen valmistuva sähköasema ja uusi 110 kilovoltin voimajohto parantavat sähkönjakelua 11 000 asiakkaalle.

Moises Garibay

Kansikkaantien sähköaseman valmistuessa KSS Energia ottaa käyttöönsä uuden noin 7,5 kilometrin pituisen 110 kilovoltin voimajohdon.
Kansikkaantien sähköaseman valmistuessa KSS Energia ottaa käyttöönsä uuden noin 7,5 kilometrin pituisen 110 kilovoltin voimajohdon.

Pohjois-Valkealassa Tuohikotin, Vuohijärven ja Kääpälän kylien sähkönjakelu on ollut haavoittuvaa. Kansikkaantien varteen valmistuvan sähköaseman ja voimajohtolinjan käyttöönoton jälkeen tilanne paranee.

— Tällä hetkellä sähkö syötetään Pohjois-Valkealaan kirkonkylän kohdalta Mikkelintien vierestä, KSS Verkon rakennuttamispäällikkö Jukka Rämä sanoo.

Tämä on oleellinen osa jakeluverkon toimintavarmuuden parantamista Tuohikotin, Vuohijärven ja Kääpälän kylissä. — Jukka Rämä

— Se on se haaste ollutkin, koska johtopituutta on aika paljon. Nyt saamme syöttöpisteen lähemmäs, jolloin saamme turvattua sähkönjakelua.

Voimajohtolinjat rakennetaan myös säävarmoiksi, joten puut eivät kaadu linjalle. Uuden voimajohdon ja sähköaseman vaikutusalueella on noin 11 000 asiakasta.

— Tämä on oleellinen osa jakeluverkon toimintavarmuuden parantamista Tuohikotin, Vuohijärven ja Kääpälän kylissä.

Voimajohdon ja sähköaseman kokonaiskustannukset ovat yhteensä noin 2,5 miljoonaa euroa.

Voimajohtotyöt ajoitettiin ennen toukotöitä

Multamäen ja Kansikkaantien välinen 110 kilovoltin voimajohtolinja rakennettiin valmiiksi ennen sähköasemaa.

— Voimajohtolinja odottaa sähköaseman valmistumista. Sitä rakennetaan parhaillaan Kansikkaantien varteen.

Noin 7,5 kilometriä pitkän voimajohtolinjan rakentaminen ajoitettiin talvikaudelle. Pakkasen kovettama maa vähensi myös työkoneiden peuhaamisesta syntyviä vaurioita.

— Se saatiin ennen toukotöiden käynnistymistä valmiiksi ennen kuin kun viljelijät pääsivät vauhtiin.

Voimajohto liittyy nykyiseen Valkealan—Korvenlaita-voimajohtoon, josta se lähtee uutena haarana Kansikkaantien suuntaan.

— Sähköaseman vaikuttavuus on iso, koska se toimii myös apuna vierekkäisille asemille.

Vattenfall Services Nordicin urakoima voimajohto ja sähköasema otetaan käyttöön elokuun loppuun mennessä.

— Todennäköisesti olemme hieman aikataulua edellä ja saamme elokuun alussa sähkön asemalle. Sen jälkeen siellä tehdään jälkisiistimisiä.

Anttilan kylään rakennettava voimajohto sähköasemineen on merkittävin KSS Energian tytäryhtiön KSS Verkon nyt työn alla olevista hankkeista. Työtä verkon parantamiseksi kuitenkin riittää jatkossakin.

— Koko ajan teemme myös maakaapelointia sekä muita toimintavarmuutta parantavia investointeja. Tässäkin uusittiin samalla olemassa olevaa sähkönjakeluverkkoa.

Tuleva sähkömarkkinalaki vauhdittaa osaltaan sähkönjakeluverkoinvestointeja

Vuonna 2013 voimaan tullut sähkömarkkinalaki patistaa sähköyhtiöitä parantamaan sähkönjakeluverkkoa.

Vuoden 2028 loppuun mennessä jakeluverkon vioittuminen myrskyn tai lumikuorman seurauksena ei saa aiheuttaa asemakaava-alueella verkon käyttäjälle yli 6 tuntia kestävää sähkönjakelun keskeytystä.

Haja-asutusalueella aikaraja on vastaavissa tilanteissa 36 tuntia.

— Vuohijärven, Tuohikotin ja Kääpälän alueet sisältävät asemakaava-aluetta, joissa on kuuden tunnin raja.

Rämä sanoo,että KSS:n suunnitelmassa pääpaino on ensin asemakaava-alueilla niiden suurten asukasmäärien takia.

— Ensin kunnostetaan ne ja sitten muut alueet.

KSS Verkolla on Kansikkaantien sähköaseman valmistuttua yhteensä 12 sähköasemaa. Viime vuoden lopussa sillä oli 110 kilovoltin voimajohtoa 55 kilometriä. Uusi voimajohtolinja kasvattaa lukeman 62,5 kilometriin.

Luetuimmat