Sähkön siirtohinnat nousevat Kouvolassa noin kahdeksan prosenttia

AOP

Sähkön siirtohinnat nousevat Kouvolassa noin kahdeksan prosenttia

Sähkön siirtohinnat nousevat Kouvolassa vuodenvaihteessa. KSS Verkon korotuksen suuruus on keskimäärin 8,2 prosenttia ja Kymenlaakson Sähköverkon keskimäärin 8 prosenttia.

KSS Verkon alueella kuukausittainen sähkölasku nousee kerrostalohuoneistossa noin 80 senttiä, sähkölämmittämättömässä pientalossa noin 1,6 euroa ja sähkölämmitteisessä pientalossa noin 4,4 euroa. Kymenlaakson Sähköverkolla vastaavat luvut ovat 2,1 euroa, 3,7 euroa ja 6,4 euroa.

Siirtohintaa korotetaan lain edellyttämien verkostoinvestointien vuoksi. KSS Verkon investoinnit ovat ensi vuonna noin yhdeksän miljoonaa euroa. Suurin kohde on uuden sähköaseman rakentaminen Valkealan Anttilan kylässä sijaitsevan Kansikkaantien varteen ja uusi voimajohto Valkealan Multamäestä Kansikkaantielle. Kymenlaakson Sähköverkko arvioi käyttävänsä investointeihin lähiaikoina 15 miljoonaa euroa vuodessa.

Sähköyhtiöiden investointien taustalla on vuonna 2013 voimaan tullut sähkömarkkinalaki, joka määritteli sähkön toimintavarmuustavoitteet. Vuoden 2028 loppuun mennessä myrskyn tai lumikuorman aiheuttama sähkökatko saa kestää asemakaava-alueella enintään 6 tuntia ja muualla enintään 36 tuntia.

KSS verkon mukaan tavoitteen saavuttaminen edellyttää, että suuri osa nykyisin ilmassa kulkevista sähköjohdoista korvataan maakaapeleilla.

Luetuimmat