Venäjä saattaa sallia elintarvikkeiden kuljettamisen maan kautta — Kouvolan Kiina-junille olisi tiedossa lisää lastia, muun muassa Atria on kiinnostunut

Länismaisia maataloustuotteita ja elintarvikkeita koskevat pakotteet ovat olleet voimassa Venäjällä vuodesta 2014.

Jussi Lopperi

Kouvolan ja Kiinan Xi'anin välinen konttijunayhteys on toimunut noin puolitoista vuotta, mutta junissa ei toistaiseksi ole voinut kuljettaa elintarvikkeita pakotteiden vuoksi.
Kouvolan ja Kiinan Xi'anin välinen konttijunayhteys on toimunut noin puolitoista vuotta, mutta junissa ei toistaiseksi ole voinut kuljettaa elintarvikkeita pakotteiden vuoksi.

Kouvolasta Kiinaan kulkeva konttijuna saattaa lähitulevaisuudessa saada kyytiinsä myös elintarvikkeita. Venäjän liikenneministeriö on esittänyt pakotteiden alaisten tavaroiden kauttakuljetuksen sallimista kokeiluluonteisesti.

Kokeilu alkaisi heinäkuun alusta ja jatkuisi kuluvan vuoden loppuun asti. Asian nosti esiin Venäjän varaliikenneministeri Aleksandr Semjonov viime viikolla kuljetusalan messuilla Moskovassa.

Venäjä asetti vuonna 2014 länsimaisia maataloustuotteita ja elintarvikkeita tuontikieltoon vastaukseksi Euroopan unionin asettamille pakotteille. Kiina-junaan ei tähän asti ole voitu lastata elintarvikkeita, koska niiden perillepääsystä ei ole ollut varmuutta.

Venäjän liikenneministeriön esitykseen kuuluu sähköisten navigaatiosinettien käyttö. Niiden avulla konttien liikkeitä pystytään seuraamaan.

Yksikönpäällikkö Marjut Akola ulkoministeriön taloudellisten ulkosuhteiden osastolta sanoo ministeriön olevan toistaiseksi mediasta saatujen tietojen varassa.

— Aloite on tullut Venäjältä, mutta kauttakulkuun liittyviä haasteita on tietysti pidetty esillä sekä Venäjän että EU:n suuntaan. On vaikea ennustaa, meneekö esitys läpi Venäjän hallituksessa. Esityksen toteutuminen olisi erittäin tervetullutta, mutta sen merkitystä Suomen viennille voi arvioida vasta, kun tiedetään, mitä tuotteita se koskisi.

Kehittämispäällikkö Simo Päivinen Kouvola Innovationista uskoo kauttakuljetusten toteutumiseen. Niiden mahdollisuus on jo tuonut Kinnolle useita yhteydenottoja Suomesta ja muista Pohjoismaista. Kiinnostuneita ovat olleet sekä yritykset että alueelliset kehitysyhtiöt.

— Kyse on uudesta asiasta, joten yhteydenotot ja tutustumiskäynnit ovat toistaiseksi olleet tunnustelua. Kiinan markkinat ovat varmasti kiinnostavia kaikille elintarvikealan yrityksille. Kysyntä on siellä aika isoa.

Torstaina Kinno sai vieraakseen Seinäjoen kaupungin kehitysyhtiön Into Seinäjoen johtoa. Yhtiön toimitusjohtaja Hannu Kantonen kertoo Etelä-Pohjanmaan yritysten olevan kiinnostuneita junayhteydestä ja Kiinan markkinoista.

— Olemme tehneet eteläpohjalaisten yritysdelegaatioiden kanssa useita matkoja Kiinan kaupunkeihin viime vuosien aikana. Raideyhteys on ollut joka kerta esillä, varsinkin kiinalaisten puolelta. Siellähän raideyhteydet Eurooppaan kuuluvat valtion kärkihankkeisiin.

Seinäjoen suurin elintarvikeyhtiö on Atria, joka on vienyt sianlihaa Kiinaan vuodesta 2017. Matkaan lähtee viikoittain 5—10 konttia, ja määrä on kasvussa.

— Jos junakuljetus tulee mahdolliseksi, olemme erittäin kiinnostuneita sen käyttämisestä. Kuljetus kestää meriteitse noin 44—65 päivää riippuen siitä, mihin satamaan mennään. Juna on perillä noin kahdessa viikossa, joten ero on aika iso, Atrian Kiinan viennin johtaja Markku Hirvijärvi sanoo.

Atria on jo aiemmin käynyt keskusteluja konttijunan käytöstä. Hirvijärvi uskoo neuvottelujen etenevän nopeasti, jos Venäjä sallii kauttakuljetukset.

— Kuljetusten hinnoittelu vaikuttaa tietysti päätökseemme.

Kouvolan ja Kiinan Xi’anin välinen konttijunayhteys alkoi marraskuussa 2017. Alkuvuonna 41 konttia sisältäviä junia on lähtenyt Kouvolasta noin joka toinen viikko. Kaikki junat ovat olleet täysiä.

Luetuimmat