Nyt huolestuivat kouvolalaiset urheiluseurat: ”Säästöjen vaikutuksia ei ole arvioitu riittävästi” — Seuraparlamentti kerää nimiä vetoomukseen, jossa vaaditaan urheiluseuroihin kohdistuvien säästöjen kohtuullistamista

Seuraparlamentin mielestä etukäteen on arvioitu vain suoria taloudellisia vaikutuksia kaupungille, vaikka suurin vaikutus esitetyillä toimenpiteillä on lasten ja nuorten harrastajamaksujen kasvuun.

Markku Lintula

Seuraparlamentin mukaan juniorimaksut tulee suhteuttaa ryhmien ja liikuntapaikkojen kokoon, sekä aikuisten vuorojen vastaaviin hintoihin.
Seuraparlamentin mukaan juniorimaksut tulee suhteuttaa ryhmien ja liikuntapaikkojen kokoon, sekä aikuisten vuorojen vastaaviin hintoihin.

Kouvolan Seuraparlamentin mielestä kouvolalaisiin urheilu- ja liikuntaseuroihin kohdistuvien säästötoimien vaikutuksia ei ole arvioitu riittävästi. Parlamentin mielestä osittain tähän on syynä työryhmälle asetettu tiukka aikataulu. Työryhmän esitys poikkeaa myös nyt päätöksenteossa olevista esityksistä.

Seuraparlamentin mielestä etukäteen on arvioitu vain suoria taloudellisia vaikutuksia kaupungille, vaikka suurin vaikutus esitetyillä toimenpiteillä on lasten ja nuorten harrastajamaksujen kasvuun. Se taas johtaisi parlamentin mukaan harrastajamäärien pienenemiseen etenkin pienituloisten perheiden keskuudessa.

”Vaikutuksia tulisi arvioida seurojen toimintaedellytysten lisäksi kuntalaisten terveyteen ja tulevaisuuden sote-menoihin”, painotetaan vetoomuksessa.

Myöskään seurojen ja eri lajien vaatimuksia ei ole huomioitu riittävästi esitetyssä juniorivuorojen hinnoittelussa. Osa seuroista on puhtaasti kilpa- ja osa harrasteseuroja.

Parlamentti toteaa, että esitettyjen muutosten aikataulu ei sovi yhteen seurojen taloussuunnittelun kanssa.

”Osa seuroista on jo päättänyt harrastusmaksunsa ensi syksylle, eikä niitä ei voi kuluttajansuojalain mukaisesti yksipuolisesti nostaa. Muutosten porrastus useammalle vuodelle helpottaisi seurojen sopeutumista tilanteeseen.”

”Aikuisten vuoromaksuja korotettava”

Kannanoton mukaan juniorivuorojen maksullisuudella, avustusten leikkaamisella 20 prosentilla ja mahdollisella kunnallisveron korotuksella on myös merkittävä vaikutus seurojen rahatilanteeseen.

”Juniorimaksut tulee suhteuttaa ryhmien ja liikuntapaikkojen kokoon, sekä aikuisten vuorojen vastaaviin hintoihin. Myös joukkue- ja yksilölajien vaatimukset tulee huomioida maksuissa”, vaatii parlamentti.

Kannanotossa esitetään, että aikuisten vuoromaksuja voitaisiin korottaa vaikkapa 20 prosenttia, jolloin juniorivuorojen maksuja voitaisiin madaltaa vastaavalla summalla ilman vaikutuksia säästötavoitteiden toteutumiseen.

Myöskään juniorivuoroille esitetty hinta, 15 euroa alkavalta tunnilta, ei ole seurojen niiden pituuden kannalta toimiva ratkaisu.

”Monet ryhmät tarvitsevat 1,5 tunnin pituisia vuoroja, jolloin esitetyllä hinnoittelulla vuoron hinta on 30 euroa. Hinnoittelun tulisi olla euroa/tunti-mallia, kuten aikuistenkin vuoroissa

”Liikuntapaikat kiinni hallitusti”

Parlamentti ottaa kantaa myös keskeisten liikuntapaikkojen sulkemisen aikatauluun. Sen mielestä aikataulun tulee olla hallittu ja yhdistetty uusien korvaavien tilojen valmistumiseen.

”Nopealla aikataululla tehdyt muutokset johtavat harjoituskertojen vähentämiseen, jolloin vaikutukset etenkin kilpaurheiluun ovat merkittävät.”

Seuraparlamentti esittää, että ennen liikuntapaikkaverkkoon ja liikunnan avustuksiin kohdistuvien päätösten tekoa, muutosten vaikutukset arvioidaan kattavasti. Aikataulua ja hinnoitteluperusteita pitää tarkastella uudelleen vetoomuksessa esitettyjen seikkojen pohjalta.

Parlamentti on seurojen yhteistyöelin

Seuraparlamentti keskusteli kaupungin juniorivuorojen maksuista ja seurojen tukien pienentämisestä tehdystä esityksestä Porukkatalolla viime viikolla.

Vetoomus seuroihin vaikuttavien säästötoimien kohtuullistamiseksi luovutetaan kaupunginhallitukselle ja -valtuustolle, jotka käsittelevät asiaa 28. lokakuuta ja 11. marraskuuta pidettävissä kokouksessa.

Kouvolassa on noin 110 aktiivista urheilu- ja liikuntaseuraa. Seuraparlamentti on perustettu näiden seurojen, aluejärjestön ja Kouvola Urheiluakatemian edustamaksi yhteistyöelimeksi ja asiantuntijaelimeksi.

Samansisältöinen vetoomus on kaikkien luettavissa ja allekirjoitettavissa osoitteessa:

https://www.adressit.com/kouvolanseuraparlamentinvetoomus

Luetuimmat

Uusimmat uutiset