Kouvolan liikuntapäällikön virka perustettiin ilman urheiluseurojen kuulemista — ”Liikuntasektorin Elmo istuu kahdella jakkaralla”

Kymenlaakson Liikunnan pitkäaikainen toiminnanjohtaja Tommi Lehtinen näkee Kouvolassa tarvetta urheilukoordinaattorille, joka kehittäisi elinkeinollista urheilua.

Jussi Lopperi

Kouvola hakee liikuntapäällikköä, jonka työsuhteen on tarkoitus alkaa helmikuun puolivälissä.
Kouvola hakee liikuntapäällikköä, jonka työsuhteen on tarkoitus alkaa helmikuun puolivälissä.

Kymenlaakson Liikunnan pitkäaikainen toiminnanjohtaja Tommi Lehtinen pettyi Kouvolan kaupungin toimintaan.

Kouvolan Sanomat kertoi torstaina verkkosivuillaan, että vuoden alussa perustettiin liikuntapäällikön virka, johon haetaan parhaillaan työntekijää 4000 euron kuukausipalkalla 15.2. alkavaan työsuhteeseen.

Lehtisen mukaan virka perustettiin ilman keskustelukierrosta kouvolalaisten urheiluseurojen kanssa.

— Avoimuus ja läpinäkyvyys eivät toteutuneet tässä asiassa. Kohderyhmää eli seuroja ei ole kuultu eikä sparrattu, vaikka niiden olisi hyvä tietää etukäteen, mitä ollaan tekemässä.

Lehtisen mielestä liikuntapäällikköä tarvitaan ensisijaisesti kokoamaan kaupungin liikunta yhteen.

— Nyt liikunta on monissa hallinnonaloissa. Sillä ei ole selkeää johtoa ja yhteistä linjaa.

Lehtinen näkee Kouvolassa tarvetta urheilukoordinaattorille, joka kehittäisi elinkeinollista urheilua.

— Se tehtävä ei saa kuulua tälle nyt perustetulle viralle.

Nyt liikunta on monissa hallinnonaloissa. Sillä ei ole selkeää johtoa ja yhteistä linjaa.

Isossa kuvassa Lehtinen peräänkuuluttaa nykyistä tiiviimpää yhteistyötä muun muassa seurafuusioilla ja yhteispalkkauksilla.

— Olosuhteissa tulee ymmärtää, ettei joka kaupunginosassa voi olla kaikkia hyviä suorituspaikkoja. Perustasoa tulee olla laajasti, mutta huippu-urheilun olosuhteita keskitetysti.

"Rekrytoinnissa on tehty kompromisseja"

Kouvojen toiminnanjohtaja Eero Lehtinen on sukunimikaimansa tavoin pettynyt ja ihmeissään. Hänen mielestään käynnissä olevassa rekrytoinnissa on tehty kompromisseja, joilla ei välttämättä saavuteta sitä, mikä alun perin oli tavoitteena.

Lehtinen sanoo, että liikuntapäällikön toimenkuva ja sijoittuminen kaupungin organisaatioon on lähinnä hämmentävä.

— Ääripäissään hakijalta toivotaan yhtäältä suurta roolia urheilukaupungin profiilin kohottajana ja seurojen sekä liike-elämän lähentäjänä, mutta toisaalta tehtäviin kuuluu myös toimia liikuntavuorojen jakajana suorittavassa portaassa. Ylempi korkeakoulututkinto vaikuttaa kovalta vaatimukselta vuoronjakajalle, samoin kuin ilmoitettu palkka.

Lehtinen aprikoi, että Kouvola yrittää nyt miehittää kahta jakkaraa yhdellä tekijällä. Häntä harmittaa, että seurojen välinen nykyistä laajempi ja avoimempi yhteistyö on jäänyt keskustelun tasolle.

— Ilmeisesti tässä nyt odotetaan, että tämä liikuntasektorin Elmo toteuttaa tämänkin suunnitelman.

Myös KooKoon urheilujohtaja Jarno Kultanen toivoo Kouvolan kartoittavan seurojen tarpeet nykyistä paremmin, tosin Lehtisiä loivemmin sanakääntein.

— Olisi hyvä tehdä suunnitelma, miten urheiluhallien, -tilojen ja -paikkojen kunto, laatu, ajanmukaisuus ja riittävyys turvataan tulevaisuudessa.

Kesällä 2016 Kouvoihin liittynyt Lehtinen haluaisi yhtenäistää Kouvolan edustusjoukkueiden ilmeet niin pitkälle, että ulkopuolisen silmissä vastustajana olisi enemmän urheilukaupunki Kouvola kuin seura tai sen joukkue.

— Tähän jos päästäisiin, alueen yritysten houkutteleminen mukaan yhteistyöhön olisi varmasti nykyistä helpompaa.

Luetuimmat