Ehdokashaastattelu: Juha Huhtala palauttaisi metsien hakkuut vuoden 2014 tasolle — Vihreiden Huhtala vannoo yhteistyön nimeen myös yli puoluerajojen

Juha Huhtala

Juha Huhtala otti selfien Kymijoen rannalla. Hän kuvailee jokea koko Kymenlaaksoa yhdistäväksi verisuoneksi.
Juha Huhtala otti selfien Kymijoen rannalla. Hän kuvailee jokea koko Kymenlaaksoa yhdistäväksi verisuoneksi.

Mitä yksittäinen kansanedustaja voi tehdä sen eteen, että Kouvolan elinvoima kehittyy?

— Pitää verkostoitua ja luoda hyvät suhteet elinkeinoelämään ja muihin puolueisiin, jotka voivat vaikuttaa. Tässä yhteydessä pitää tuoda esille Kouvolan ja Kymenlaakson näkökulmat ja tarpeet.

Tuleeko Suomen ottaa turvapaikanhakijoita, vaikka heidän tulonsa todettaisiin lisäävän yhteiskunnallisia ongelmia? Miten kotouttamista pitäisi parantaa?

— Jos näillä pelisäännöillä mennään, niin totta kai pitää ottaa. Tämä ei tarkoita, että olisin tämänhetkiseen toimintatapaan tyytyväinen. On hyvin ongelmallista, että ihmiset tulevat hyvin kaukaa vaarallista reittiä Suomeen todetakseen, että turvapaikkaan ei ole oikeutta.

— Kotouttamisessa ihmisiä pitää törmäyttää yhteiskuntaamme. Ihmiset pitää saada joko opiskelun, työharjoittelun, työkokeilun tai työn piiriin. Puutteellisen kielitaidon vuoksi tie nousee nopeasti pystyyn.

Ketä muun puolueen kaakkoissuomalaista poliitikkoa arvostat ja miksi?

— Jari Lindström (sin.) on ministerinä ajanut aidosti Kouvolan ja tämän seutukunnan asioita. Vaikka esimerkiksi maahanmuuttokysymyksissä ollaan aivan eri linjoilla, niin työministerin tehtävänsä hän on hoitanut hyvin.

Mitä kansanedustajan pitäisi tehdä ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi?

— Hänen tulisi olla mukana edustamassa sellaista lainsäädäntöä, jolla valtio pystyy vaikuttamaan päästöihimme. Metsien hakkuutaso pitää säilyttää vuoden 2014 tasolla eli 60—65 miljoonassa kuutiossa. Voimme käyttää puuta edelleen tehokkaasti, jos kasvatamme samalla hiilinieluja. Hiilineutraalisuus pitää hoitaa lainsäädännöllä kuntoon.

— Yritystukijärjestelmän pitää suosia niitä teollisuuden aloja ja yrityksiä, jotka toimivat ympäristöystävällisesti. Raideyhteydet pitää saada kuntoon. Paikallista joukkoliikennnettä pitää tukea. Autokanta pitää muuttaa vähäpäästöisemmäksi. Verotuksella voitaisiin ohjata myös elintarvikkeiden kysyntää tuotteisiin, joiden valmistus tuottaa vähemmän hiilidioksidipäästöjä.

Hoitaja- ja lääkäripula vaivaa Kymenlaaksoa. Miten Kouvolan seudun sote-palveluja pitäisi parantaa?

— Sille emme voi mitään, että lainsäädäntö on aiheuttanut Kouvolaan heikennyksiä, mutta voimme tehdä Kymsotesta toimivan ja houkuttelevan organisaation lääkäreille ja hoitajille. Isompi muutos parempaan tulee, kun Ratamokeskus saadaan rakennettua Kouvolan keskustaan.

Miksi juuri sinä olisit hyvä kansanedustaja?

— Luotan avoimuuteen ja läpinäkyvyyteen. Olen halukas tekemään yhteistyötä myös puoluerajojen yli. En lukkiudu vanhanaikaisiin ja teennäisiin rajoihin. Politiikkaa tehdään vuorovaikutuksessa ihmisten kanssa. Ihmisiä kuunnellaan, ja heiltä kysytään. Olen suoran demokratian kannattaja.

Juha Huhtala

Vihreiden kansanedustajaehdokas Kouvolasta.

38-vuotias yrittäjä.

Asuu Kuusankoskella.

Ensimmäistä kertaa ehdolla eduskuntavaaleissa.

Kouvolan Sanomien juttusarjassa esitellään kouvolalaiset ja iittiläiset eduskuntavaaliehdokkaat. Ehdokkaita pyydettiin ottamaan itsestään kuva jossakin heille tärkeässä paikassa.