”Maahanmuuttajien pitää olla samalla viivalla työnhaussa kuin muidenkin” — Kouvolan Meidän vaalit -paneelissa ehdokkaat vastasivat maahanmuuttajien tekemiin kysymyksiin

Maahanmuuttajien työllistyminen oli yksi pääteema tiistai-illan vaalipaneelissa kaupungintalolla.

Moises Garibay

Kansanedustajaehdokkaat keskustelivat maahanmuuttoon liittyvistä asioista Meidän vaalit -paneelissa kaupungintalossa tiistai-iltana.

Kouvolan kaupungintalossa järjestettiin tiistai-iltana Meidän vaalit -paneeli, jonka kysymykset olivat maahanmuuttajien tekemiä. Tilaisuuden järjestivät monikulttuurikeskus Saaga ja Parik-säätiö yhdessä kaupungin kanssa.

Ainakin yhdestä asiasta kaikki panelistit olivat samaa mieltä: perheenyhdistämislaissa on epäonnistuttu.

Kouvolan Sanomat nosti esiin kaksi paljon keskustelua herättänyttä paneelikysymystä ja niiden vastauksia.

Moni maahanmuuttaja tekee Suomessa pimeitä töitä. Kaikki eivät ymmärrä miksi niin ei voi tehdä tai tiedä omia oikeuksiaan. Miten sen voi saada loppumaan?

Arja Tauria-Huttunen (vas.):

— Jossain maissa ammattiyhdistyksiin kuuluminen on rikos. Yhdistykseen kuuluminen voi johtaa jopa tappamiseen. Suomen ammattiyhdistysten pitäisi ottaa koppi maahanmuuttajista ja huolehtia, että he tietävät, mikä on heidän minimipalkka ja muut työehdot.

Otso Paakkinen (tl.):

— Minusta on outoa kuulla, etteivät maahanmuuttajat tiedä, että pimeätä työtä ei saisi tehdä. Poliitikkojen ja Kelan pitäisi entistä enemmän valistaa maahanmuuttajia.

Eemeli Lehtinen (sd.):

— Meidän pitää kehittää työmarkkinajärjestelmää, lainsäädäntöä ja ammattiyhdistyksiä, jotta pystymme puuttumaan pimeisiin töihin. Monista maista ammattiyhdistykset puuttuvat, joten osittain tässä on kyseessä kulttuurinenkin ero.

— Työnhakijat ovat alttiita väärinkäytöksille. Työnantajien valvontaa pitäisi lisätä.

Juha Huhtala (vihr.):

— Vihreät ovat ehdottaneet viiden miljoonan euron satsausta suojelupoliisille, jotta harmaa talous saadaan talttumaan. On laskettu, että satsauksella saataisiin viisinkertainen hyöty.

— Minusta monikulttuurikeskus Saagan kaltaiset toimijat voisivat lisätä maahanmuuttajien tietoutta heidän oikeuksistaan työelämässä. Lisäksi ihmiset tarvitsevat riittävän toimeentulon, jotta he eivät joudu tarttumaan pimeisiin töihin.

Maahanmuuttajia ohjataan muun muassa lähihoitajiksi, siivoojiksi ja linja-autonkuljettajiksi. Millä alalla näkisit tarvetta maahanmuuttajataustaisille työntekijöille?

Anniina Peltola (kesk.):

— Tämä muistuttaa minua omista kouluajoistani, kun meitä ohjattiin tietyille aloille. Minusta maahanmuuttajien pitää olla samalla viivalla työnhaussa kuin muidenkin. En näe, että maahanmuuttajia pitäisi työllistää tietyille aloille.

— Parempi olisi, että jokainen löytäisi itseään kiinnostavan alan ja hakeutuisi sinne töihin. Yleensä uuteen maahan muuttaessa työura alkaa kuitenkin tavallaan alusta. Eli ensin pitää ottaa vastaan mitä tahansa työtä ja hakea kokemusta ja kasvattaa verkostoja.

Kristian Sheikki Laakso (ps.):

— Maahanmuuttajia ohjataan niille aloille, missä on töitä. Samoin kuin suomalaisia. Ei kannata kouluttautua alalle, jolla ei ole töitä.

Mikko Almgren (kd.):

— Tärkeää tässä asiassa on kouluttaa myös maahanmuuttaja naiset, vaimot ja tyttäret, jotta he pääsevät kiinni työelämään. Se auttaa koko perhettä kotoutumaan Suomeen.

Paneelin osallistujat

Ding Ma Ding (kok.)

Anniina Peltola (kesk.)

Eemeli Lehtinen (sd.)

Juha Huhtala (vihr.)

Arja Tauria-Huttunen (vas.)

Kristian Sheikki Laakso (ps.)

Mikko Almgren (kd.)

Kati Häkkinen (ln.)

Riikka Kohonen (ln.)

Petra Vuorio (sin.)

Otso Paakkinen (tl.)